وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تعطیلی اداره آموزش از 2 شهریور تا 7 شهریور

قابل توجه دانشجویان اداره آموزش از 2 شهریور تا 7 شهریور به علت برنامه ریزی درسی تعطیل می باشد.

  لطفا درتاریخ های اعلام شده مراجعه ننمایید.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.