وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک مجاز به انتخاب رشته کارشناسي ارشد 97

 

دانشجویان موسسه آموزش عالی پرندک که در آزمون کارشناسی ارشد 97، مجاز به انتخاب رشته شده اند،

جهت مشاوره انتخاب رشته مي توانند روز شنبه، طبق زمانبندی ذيل مراجعه نمایند:

کلیه رشته ها

خانم ها

شنبه 97/3/19

ساعت 16

کلیه رشته ها

آقایان

شنبه 97/3/19

ساعت 18

 توجه نماييد  کپي کارنامه آزمون همراه داشته باشيد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.