وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

1392/9/9 کلاس روز پنج شنبه مورخ 9/14 دکتر سیرانی با کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی-مدیریت ریسک تشکیل نمی شود و کلاس جبرانی دکتر سیرانی روز جمعه مورخ 9/15 ساعت 17 تشکیل می شود 1392/9/4 کلاس جبرانی دکتر مهرانی روز 4 شنبه مورخ 6 / 9 ساعت 16 برگزار می گردد . 1392/8/29 ا ین هفته پنج شنبه مورخ 30 آبان ماه کلاس دکتر مهرانی برگزار نمی گردد کلاس جبرانی هفته آینده روز 4 شنبه مورخ 6 / 9 همان ساعت برگزار می گردد . 1392/8/26 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری ورودی 92 : کلاس فوق العاده درس حسابداری مدیریت سرکار خانم دکتر حجازی روز چهارشنبه 1392/8/29 در محل دانشگاه هوایی برگزار می شود . ساعت برگزاری

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.