وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کارشناسی ارشد

1392/10/16 تمامي دانشجوياني که در يک تاريخ دو امتحان دارند حتما يک ساعت قبل از ساعت امتحان به محل آزمون بيايند تا وقت کافي براي امتحان داشته باشند .
1392/10/9 آن دسته از دانشجوياني که يکي از دروس خود رو ميخواهند در تاريخ حذف اضطراري حذف نمايند از تاريخ 1392/10/14 لغایت 1392/10/20 به سامانه آموزشي خود مراجعه و درس مورد نظر را حذف نمايند 1392/10/9 قابل توجه دانشجويان کلاس هاي روز جمعه 92/10/13 تشکيل نمي شود 1392/10/9 تمام دانشجويان اقدام به پرينت واحد هاي خود از طريق سامانه آموزشي نمايند تا از تاريخ امتحان مطلع گردند
1392/10/04 برای این هفته کلاس جبرانی با خانم دکتر حجازی تشکیل نخواهد شد و آخرین جلسه کلا س ایشان در تاریخ 92/10/26 برای هر دو گروه ساعت 8 تا 12 تشکیل می گردد
1392/10/3 کلاس دکتر ساسان مهراني پنج شنبه 92/10/05 تشکيل نميشود . کلاس جبراني روز جمعه 92/10/05 ساعت 10صبح تشکيل مي شود
1392/10/3 کلاس پژوهش عملیاتی پیشرفته استاد دکتر عرب مازار پنجشنبه 5 دیماه ساعت 9:30 برگزار خواهد گردید
92/09/27 کلاس اقاي دکتر سيراني روز جمعه 92/09/29 ساعت 14/30 الی 18 تشکيل خواهد شد
92/09/27 دانشجویانی که تاکنون اقدام به پرداخت و تسویه بدهی شهریه این ترم خود را ننموده اند و یا فیش واریزی را تحویل واحد آموزش دانشگاه ننموده اند تا پایان این هفته فرصت دارند که به واحد آموزش مراجعه نمایند . لازم بذکر است که در صورت عدم مراجعه دانشجویان از حضور دانشجو در جلسات امتحانات ممانعت بعمل خواهد آمد .
1392/9/9 کلاس روز پنج شنبه مورخ 9/14 دکتر سیرانی با کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی-مدیریت ریسک تشکیل نمی شود و کلاس جبرانی دکتر سیرانی روز جمعه مورخ 9/15 ساعت 17 تشکیل می شود 1392/9/4 کلاس جبرانی دکتر مهرانی روز 4 شنبه مورخ 6 / 9 ساعت 16 برگزار می گردد . 1392/8/29 ا ین هفته پنج شنبه مورخ 30 آبان ماه کلاس دکتر مهرانی برگزار نمی گردد کلاس جبرانی هفته آینده روز 4 شنبه مورخ 6 / 9 همان ساعت برگزار می گردد . 1392/8/26 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری ورودی 92 : کلاس فوق العاده درس حسابداری مدیریت سرکار خانم دکتر حجازی روز چهارشنبه 1392/8/29 در محل دانشگاه هوایی برگزار می شود . ساعت برگزاری

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.