وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

درس جایگزین پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه بسیار مهم کارشناسی ارشد

دانشجویان ورودی 95 که پروپوزال آنها تا پایان مرداد ماه تصویب نشده است، (و یا پروپوزال خود را تحویل نداده اند) می توانند با رعایت مفاد ماده 25 آیین نامه کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، معادل واحدهای پایان نامه، واحد درسی انتخاب نمایند و پس از گذراندن آن دروس به صورت آموزش محور دانش آموخته شوند.

جهت ادامه تحصیل این دانشجویان:

طبق نامه وزارت علوم، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در دوره دکتری باید از طریق شرکت و قبولی در آزمون سازمان سنجش و مصاحبه علمی مربوطه توسط دانشگاه اقدام نمایند.

دانشجویان ذیربط می توانند تا 7 مهر ماه با مراجعه به مؤسسه آموزش عالی پرندک، درخواست خود را ثبت نمایند.

شرط تشکیل کلاس، به حد نصاب رسیدن آن است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.