وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تمدید مهلت برای انتخاب واحد دانشجویان

 

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان

سایت برای انتخاب واحد کلیه دانشجویان روز 24 بهمن هم باز خواهد بود.

 

مقطع

رشته

ورودی

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

+

کارشناسی

کلیه رشته ها

همه ورودی ها

یکشنبه

23 بهمن

11 الی 24

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد  از 11 صبح  تا 24 همان روز مي باشد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن، کلاس تشکيل نخواهد شد.

شروع کلاسهای دانشگاه از 27 بهمن 1401

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.