وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مورخ 19 آبان 1401

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

 

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

1. سمیرا باقرزاده

2. سیده نسرین آوائی

3. شقایق افکاری

4. احمد جوهری قهی

5. الهه یادکاری

6. سیدمهدی سیدگرمرودی

7. نورمحمد لطفی

8. محمدابراهیم تضرعی

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.