وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دکتر ناصر پرتوي به عنوان بازرس شوراي انجمن هاي کشور انتخاب شدند

در مجمع عمومي عادي ساليانه شوراي انجمن هاي کشور، ازبین 7نفر کاندیدای بازرس قانونی، جناب آقاي دکتر ناصر پرتوي، رئيس هيأت مديره و دبيرکل انجمن حسابداري ايران، با کسب اکثريت مطلق آرا ، به عنوان بازرس اصلي شوراي انجمن هاي کشور انتخاب گرديدند

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.