وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی پرندک

رشته های کارشناسی ارشد در دفترچه سازمان سنجش

حسابداری

کدرشته 14617

حسابرسی

کدرشته 14689

حسابداری مدیریت

کدرشته 14726

حسابداری بخش عمومی

کدرشته 14734

 

 

مدیریت مالی

کدرشته 15741

مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک)

کدرشته 15762

مالی (بیمه)

کدرشته 15771

مالی (بانکداری)

کدرشته 15768

 

 

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

کدرشته 15075

مدیریت بازرگانی (مدیریت استراتژیک)

کدرشته 15168

مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین المللی)

کدرشته 15124

مدیریت بازرگانی (کارآفرینی)

کدرشته 15184

جمعا 12 رشته کارشناسی ارشد

021-22909212                                       021-22276530

 

www.parandak.ac.ir 

  http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=7295

 

دانشگاه پرندک نزدیک ترین موسسه آموزش عالی به تهران می باشد و از سال 1389 تا کنون در

رشته های فوق الذکر برند شده است و مدرک کارشناسی ارشد توسط وزارت علوم صادر می گردد

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.