وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تصویب پروپوزال (25 خرداد 1400)

 

اطلاعیه مورخ 25 خرداد 1400

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

پروپوزال دانشجویان زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1. فاطمه رهگذر

2. علی خلیلی

پروپوزال دانشجویان ذیل با اصلاحات مورد تصویب قرار گرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

دانشجویانی پروپوزال آنها با اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است، اصلاحات مربوطه را طبق نظر استاد راهنما انجام دهند، در ایران داک ثبت کرده و کد رهگیری بگیرند و کار نوشتن پایان نامه را ادامه دهند.

تذکر: نیازی به ارسال فایل اصلاح شده به مؤسسه نمی باشد.

دانشجو پس از تصویب پروپوزال موظف است آنرا در سامانه ثبت پیشنهاده و رساله ایران داک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کند و سپس کد رهگیری مربوطه را به خانم اصغرزاده ارسال نماید.

1. سوگند افشاری (خانم افشاری لطفا با خانم اصغرزاده تماس بگیرید)

2. شکوفه دهنوی

3. حجت بخشی زاد

4. زهرا اسکندرپور

5. معصومه ساقیان

6. نیلوفر رمضانی (خانم رمضانی لطفا با خانم اصغرزاده تماس بگیرید)

7. مجید پران

پروپوزال دانشجویان ذیل مورد تصویب قرار نگرفت: (جهت دریافت دلایل، روی نام خود کلیک کنید)

1. مریم خیرگو

2. داود احمدی (آقای احمدی لطفا با خانم اصغرزاده تماس بگیرید)

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.