وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت انتخاب واحد کارشناسی ارشد ورودی های قدیم

آخرین مهلت انتخاب واحد کارشناسی ارشد ورودی های قدیم

مقطع

رشته

ورودی

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

کلیه رشته ها

97

شنبه

29 شهریور

11 الی 24

 

مقطع

رشته

ورودی های

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

گروه حسابداری

98

یکشنبه

30 شهریور

11 الی 24

(حسابداری + حسابرسی + حسابداری مدیریت + حسابداری بخش عمومی)

 

مقطع

رشته

ورودی های

روز

تاریخ

ساعت

کارشناسی ارشد

گروه مالی و گروه مدیریت

98

دوشنبه

31 شهریور

11 الی 24

(مالی مهندسی مالی + مالی بیمه + بازاریابی + بین المللی + استراتژیک)

 

عدم انتخاب واحد دانشجو در موعد مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

ساعت انتخاب واحد  از 11 صبح  تا 24 همان روز مي باشد.

در صورت به حد نصاب نرسيدن، کلاس تشکيل نخواهد شد.

کلیه دانشجویان ورودی 971 که تا پایان شهریور ماه دفاع نخواهند کرد، ملزم به انتخاب واحد می باشند.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.