وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

زمان تحویل 2 پروژه کارشناسی ارشد دکتر پرتوی اعلام شد.

زمان تحویل 2 پروژه کارشناسی ارشد دکتر پرتوی اعلام شد.

رشته های مدیریت بازرگانی (بازاریابی استراتژیک بین الملل کارآفرینی)

از هر گروه فقط یک نفر نماینده روز یکشنبه 5 مرداد 99 ساعت 10 الی 17 با شماره 44860534 جهت هماهنگی تماس بگیرند.

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.