وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه تاریخ امتحانات

 

اطلاعیه تاریخ امتحانات

امتحانات پایان ترم دانشجویان به تعویق خواهد افتاد.

تاریخ های جدید متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.