وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مالی

اطلاعیه مالی

چک های دریافتی از دانشجویان بابت تقسیط شهریه روز شنبه 10 خرداد ماه وصول خواهد شد.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.