وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه بسیار مهم کارشناسی ارشد

 

کلیه دانشجویان ورودی بهمن 96 می توانند با رعایت مفاد ماده 25 آیین نامه کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، معادل واحدهای پایان نامه، واحد درسی انتخاب نمایند و پس از گذراندن آن دروس به صورت آموزش محور دانش آموخته شوند

این دانشجویان می توانند در زمان انتخاب واحد دروس مربوطه را اخذ نمایند

جهت ادامه تحصیل این دانشجویان:

طبق نامه وزارت علوم، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد برای ادامه تحصیل در دوره دکتری می توانند از طریق شرکت و قبولی در آزمون سازمان سنجش و مصاحبه علمی مربوطه توسط دانشگاه اقدام نمایند.

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.