وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

زمان دفاع از پروژه دکتر پرتوی دانشجویان کارشناسی

زمان دفاع از پروژه دکتر پرتوی دانشجویان کارشناسی

 

خانم ها

گروه مدیریت

ساعت

14-13

خانم ها

گروه حسابداری

ساعت

15-14

آقایان

همه رشته ها

ساعت

16-15

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.