وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کلیه رشته ها موسسه آموزش عالی پرندک

تمامي دانشجوياني که در سيستم مالي بدهي دارند تا تاريخ  96/03/18مهلت دارند، تسويه نمايند  و براي دريافت کارت ورود به جلسه امتحان  اقدام نمايند .

1392/9/9 کارشناسی ارشد : کلاس روز پنج شنبه مورخ 9/14 دکتر سیرانی با کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی-مدیریت ریسک تشکیل نمی شود و کلاس جبرانی دکتر سیرانی روز جمعه مورخ 9/15 ساعت 17 تشکیل می شود 1392/9/9 کارشناسی : کلاس های درس استاد دکتر پرتوی در تاریخ 14 آذر ماه تشکیل نمی گردد 1392/9/6 کارشناسی : کلاس درس پروژه رشته حسابداری برادران استاد دکتر پرتوی فردا از ساعت 16:30 لغایت 18 تشکیل نمی شود. 1392/9/6 کارشناسی : کلاس درس پروژه رشته مدیریت صنعتی استاد دکتر پرتوی فردا از ساعت 16:30 لغایت 18 برگزار نمی گردد . 1392/9/6 کارشناسی : کلاس درس سمینار مالی رشته مدیریت بازرگانی استاد دکتر پرتوی فردا از ساعت

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.