وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کلیه رشته ها موسسه آموزش عالی پرندک

تمامي دانشجوياني که در سيستم مالي بدهي دارند تا تاريخ  96/03/18مهلت دارند، تسويه نمايند  و براي دريافت کارت ورود به جلسه امتحان  اقدام نمايند .

1392/11/09 کارشناسی ارشد : دانشجويان کارشناسي ارشد حسابداري ورودي 91 که کليه دروس ارائه شده گروه خود را پاس نکرده اند، با آموزش دانشگاه تماس بگيرند.
1392/10/24 کارشناسی ناپیوسته : دانشجويان رشته حسابداري کارشناسي ناپيوسته ورودي مهر 92 که با استادان سيراني و احمدي درس حسابداري مالي را بصورت پيش نياز اخذ نموده بودن امتحان آنها 92/11/05 ساعت 14 برگزار مي شود .
1392/10/24 کارشناسی ارشد : کلاس های سرکار خانم دکتر حجازي، این هفته تشکیل نمی گردد . 1392/10/23 کارشناسی ارشد : کلاس دکتر نوروش این هفته از ساعت 15 تشکیل می گردد .
1392/10/21 کلیه رشته ها : دانشجویان برای شرکت در امتحان نیاز به کارت ورود به جلسه ندارند. قبل از امتحان باید با شماره دانشجویی، شماره صندلی امتحانی خود را از سامانه دانشگاه دریافت و در محل تعیین شده در امتحان شرکت نمایند . لازم به ذکر می باشد شماره صندلی ها در هر امتحان متفاوت می باشد و بایستی نيم ساعت قبل ازمون از روي برد دانشگاه در روز امتحان نگاه نمايند .
1392/10/18 کلیه رشته ها : ساعت تمامی امتحانات 14 می باشد . دانشجویانی که دو امتحان در یک تاریخ دارند حتما ساعت 13 در حوزه امتحانات حاضر شوند .
1392/10/16 کلیه رشته ها : تمامي دانشجوياني که در يک تاريخ دو امتحان دارند حتما يک ساعت قبل از ساعت امتحان به محل آزمون بيايند تا وقت کافي براي امتحان داشته باشند .
1392/10/9 کلیه رشته ها : آن دسته از دانشجوياني که يکي از دروس خود رو ميخواهند در تاريخ حذف اضطراري حذف نمايند از تاريخ 1392/10/14 لغایت 1392/10/20 به سامانه آموزشي خود مراجعه و درس مورد نظر را حذف نمايند 1392/10/9 کلیه رشته ها : قابل توجه دانشجويان کلاس هاي روز جمعه 92/10/13 تشکيل نمي شود 1392/10/9 کلیه رشته ها : تمام دانشجويان اقدام به پرينت واحد هاي خود از طريق سامانه آموزشي نمايند تا از تاريخ امتحان مطلع گردند
1392/10/4 کارشناسی ارشد : برای این هفته کلاس جبرانی با خانم دکتر حجازی تشکیل نخواهد شد و آخرین جلسه کلا س ایشان در تاریخ 92/10/26 برای هر دو گروه ساعت 8 تا 12 تشکیل می گردد
1392/10/3 کارشناسی ارشد : کلاس دکتر ساسان مهراني پنج شنبه 92/10/05 تشکيل نميشود . کلاس جبراني روز جمعه 92/10/05 ساعت 10صبح تشکيل مي شود
1392/10/3 کارشناسی ارشد ( حسابداری ): کلاس پژوهش عملیاتی پیشرفته استاد دکتر عرب مازار پنجشنبه 5 دیماه ساعت 9:30 برگزار خواهد گردید 1392/09/27 کلیه رشته ها : دانشجویانی که تاکنون اقدام به پرداخت و تسویه بدهی شهریه این ترم خود را ننموده اند و یا فیش واریزی را تحویل واحد آموزش دانشگاه ننموده اند تا پایان این هفته فرصت دارند که به واحد آموزش مراجعه نمایند . لازم بذکر است که در صورت عدم مراجعه دانشجویان از حضور دانشجو در جلسات امتحانات ممانعت بعمل خواهد آمد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.