اطلاعیه کلیه رشته ها موسسه آموزش عالی پرندک

اطلاعیه مهم

1392/11/09  کارشناسی ارشد : دانشجويان کارشناسي ارشد حسابداري ورودي 91 که کليه دروس ارائه شده گروه خود را پاس نکرده اند، با آموزش دانشگاه تماس بگيرند.

اطلاعیه مهم

1392/10/24  کارشناسی ناپیوسته  : دانشجويان رشته حسابداري کارشناسي ناپيوسته ورودي مهر 92 که با استادان سيراني و احمدي درس حسابداري مالي را بصورت پيش نياز اخذ نموده بودن امتحان آنها 92/11/05 ساعت 14 برگزار مي شود.

اطلاعیه مهم

1392/10/24  کارشناسی ارشد : کلاس های  سرکار خانم دکتر حجازي، این هفته  تشکیل نمی گردد .

1392/10/23   کارشناسی ارشد : کلاس دکتر نوروش این هفته از ساعت  15 تشکیل می گردد .

اطلاعیه مهم

1392/10/21  کلیه رشته ها : دانشجویان برای شرکت در امتحان نیاز به کارت ورود به جلسه ندارند. قبل از امتحان باید  با شماره دانشجویی، شماره صندلی امتحانی خود را  از سامانه دانشگاه  دریافت  و در محل تعیین شده  در امتحان شرکت نمایند .  لازم به ذکر می باشد شماره صندلی ها در هر امتحان متفاوت می باشد و بایستی  نيم ساعت قبل  ازمون از روي برد دانشگاه در روز امتحان نگاه نمايند .

اطلاعیه مهم

1392/10/18  کلیه رشته ها : ساعت تمامی امتحانات 14 می باشد . دانشجویانی که دو امتحان در یک تاریخ دارند حتما ساعت 13 در حوزه امتحانات حاضر شوند .

اطلاعیه مهم

1392/10/16  کلیه رشته ها : تمامي دانشجوياني که در يک تاريخ دو امتحان دارند حتما يک ساعت قبل از ساعت امتحان به محل آزمون  بيايند تا وقت کافي براي امتحان داشته باشند .

اطلاعیه مهم

1392/10/9    کلیه  رشته ها  : آن دسته از دانشجوياني که يکي از دروس خود رو ميخواهند در تاريخ حذف اضطراري حذف نمايند از تاريخ  1392/10/14  لغایت  1392/10/20  به سامانه آموزشي خود مراجعه و درس مورد نظر را حذف نمايند

1392/10/9   کلیه رشته ها : قابل توجه  دانشجويان کلاس هاي روز جمعه 92/10/13  تشکيل نمي شود

1392/10/9   کلیه رشته ها : تمام دانشجويان اقدام به پرينت واحد هاي خود از طريق سامانه آموزشي نمايند تا از تاريخ امتحان مطلع گردند

اطلاعیه تشکیل کلاس

1392/10/4  کارشناسی ارشد : برای این هفته کلاس جبرانی با خانم دکتر حجازی تشکیل نخواهد شد و آخرین جلسه کلا س ایشان در تاریخ 92/10/26  برای هر دو گروه ساعت 8 تا 12 تشکیل می گردد

عدم تشکيل کلاس ارشد

 
1392/10/3  کارشناسی ارشد :  کلاس دکتر ساسان مهراني پنج شنبه 92/10/05 تشکيل نميشود . کلاس جبراني روز جمعه 92/10/05 ساعت 10صبح تشکيل مي شود

اطلاعیه مهم

1392/10/3  کارشناسی ارشد ( حسابداری ): کلاس پژوهش عملیاتی پیشرفته  استاد دکتر عرب مازار پنجشنبه  5 دیماه  ساعت 9:30  برگزار خواهد گردید

1392/09/27   کلیه رشته ها : دانشجویانی که تاکنون  اقدام به پرداخت و تسویه بدهی  شهریه  این ترم خود را  ننموده اند و یا  فیش واریزی را تحویل واحد آموزش دانشگاه ننموده اند  تا پایان این هفته فرصت دارند که به واحد آموزش مراجعه نمایند . لازم بذکر است که در صورت عدم مراجعه دانشجویان از حضور  دانشجو در جلسات امتحانات  ممانعت  بعمل خواهد آمد .