وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کلیه رشته ها موسسه آموزش عالی پرندک

تمامي دانشجوياني که در سيستم مالي بدهي دارند تا تاريخ  96/03/18مهلت دارند، تسويه نمايند  و براي دريافت کارت ورود به جلسه امتحان  اقدام نمايند .

1392/12/14 : تمامي کلاس هاي استاد مايلي روز جمعه 92/12/16 تشکيل نمي شود
1392/12/13 کارشناسی پیوسته و ناپیوسته : تمامي دانشجويان آقا که درس دانش و تنظيم در خانواده اخذ نمودند از پنج شنبه مورخ 92/12/15 ساعت 20 -18 کلاس 203 استاد عظيمي تشکيل می گردد .
1392/12/12 کارشناسی ناپیوسته : تمامي دانشجوياني که در نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 درس کارآموزي را اخذ نمودند روز پنج شنبه مورخ 92/12/15 به آدرس : ميدان آزادي ، فرودگاه مهراباد ، دانشکده صنعت هواپيمايي کشور به آقاي انوري زاده مراجعه نمايند. رشته مديريت صنعتي : ساعت تحويل 12-10 رشته حسابداري : ساعت تحويل17-14 دقت نماييد تمام فرم هاي هفتگي و ماهانه براي هرماه کامل شود و نامه محل کارآموزي عطف به شماره نامه ارائه شده روي فرم ها قرار گرفته و تحويل داده شود . ضمنا حتما در روز و ساعت مقرر مراجعه شود.
1392/12/07 کلیه رشته ها : برنامه های کلاسی ترم بهمن ماه 1392 کارشناسی پیوسته 90 کارشناسی ناپیوسته - مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد - مالی ورودی مهر 92 کارشناسی پیوسته 91 کارشناسی ناپیوسته - مدیریت بیمه کارشناسی ارشد - مالی ورودی بهمن 92 کارشناسی پیوسته 92 - نیمه اول کارشناسی ناپیوسته - مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد - حسابرسی ورودی 92 کارشناسی پیوسته 92 - نیمه دوم کارشناسی ناپیوسته - حسابداری کارشناسی ارشد - حسابداری ورودی 92
1392/12/06 کارشناسی ناپیوسته : قابل توجه دانشجویانی که با آقای دکتر ناصر پرتوی کلاس پروژه ، سمینار و اسناد معاملات تجاری دارند درس اسناد و معاملات تجاری و عملیات بانکی - رشته مدیریت بیمه درس پروژه و درس سمینار - رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی ( خانم ها ) درس پروژه و درس سمینار - رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی ( آقایان ) درس پروژه مالی رشته حسابداری
1392/12/06 کارشناسی ناپیوسته : کلاس مباحث جاری آقای دکتر ناصر پرتوی در تاریخ 1392/12/08 تشکیل نمی گردد .
1392/12/06 کلیه رشته ها : تمامی دانشجویان روز چهارشنبه مورخ 1392/12/07 به سامانه آموزشی مراجعه نموده و تاییدیه انتخاب واحد را پرینت نمایند تا از کلاس ها و شماره کلاس مطلع شوند . قابل ذکر است بعضی از کلاسها به حد نصاب نرسیده است و دروس دیگر ارائه گردیده است که در حذف و اضافه باید انتخاب گردد .
1392/11/16 کلیه رشته ها : دانشجویانی که به نمرات خود اعتراض دارند برای تکمیل فرم درخواست تجدید نمره اینجا کلیک نمایند
1392/11/15 کلیه رشته ها : اطلاعیه زمان ثبت نام و انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92
1392/11/12 کلیه رشته ها : پرونده دانشجويان ذيل به علت تخلف در 4 امتحان اول، به کميته انضباطي ارجاع شد. دانشجويان ذيل در روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن در ساعت هاي ذکر شده به دفتر دانشگاه مراجعه نمايند. بين ساعت 17-16 بين ساعت 19-17/30 شماره دانشجويي شماره دانشجويي 912111041 911111053 911123042 911111025 921121045 9111220647 911123047 911121055 9011019 901121082 911121036 921121140 912111043 892111 921111111 921123022 912121004 911121007 911122007 921123011 911123032 911122027 921111131 921121093 921121119 911123025 921121039 911121056 921122003 921122037 921121082 921121108 912121001 911121054

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.