اطلاعیه کلیه رشته ها موسسه آموزش عالی پرندک

اطلاعیه مهم

1392/12/14  :  تمامي کلاس هاي استاد مايلي روز جمعه 92/12/16 تشکيل نمي شود

اطلاعیه مهم

1392/12/13  کارشناسی پیوسته و ناپیوسته : تمامي دانشجويان آقا که درس دانش و تنظيم در خانواده اخذ نمودند از پنج شنبه مورخ 92/12/15 ساعت 20 -18  کلاس 203 استاد عظيمي تشکيل می گردد .

اطلاعيه زمان تحويل فرم هاي کارآموزي

1392/12/12  کارشناسی ناپیوسته : تمامي دانشجوياني که در نيمسال اول  سال تحصيلي 93-92 درس کارآموزي را اخذ نمودند روز پنج شنبه  مورخ 92/12/15  به آدرس : ميدان آزادي ، فرودگاه مهراباد ، دانشکده صنعت هواپيمايي کشور به آقاي انوري زاده مراجعه نمايند.

رشته مديريت صنعتي :    ساعت تحويل 12-10

رشته حسابداري :  ساعت تحويل17-14

دقت نماييد تمام فرم هاي هفتگي و ماهانه  براي هرماه کامل شود  و نامه محل کارآموزي عطف به شماره نامه ارائه شده  روي فرم ها قرار گرفته  و تحويل داده شود . ضمنا حتما در روز و ساعت مقرر مراجعه شود.

اطلاعیه مهم

1392/12/06  کارشناسی ناپیوسته : قابل توجه دانشجویانی که با آقای دکتر ناصر پرتوی کلاس پروژه ، سمینار  و اسناد معاملات تجاری دارند 

درس اسناد و معاملات تجاری و عملیات بانکی - رشته مدیریت بیمه  

درس پروژه و درس سمینار - رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی  ( خانم ها ) 

درس پروژه و درس سمینار - رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی ( آقایان ) 

درس پروژه مالی رشته حسابداری   

 

اطلاعیه مهم

1392/12/06   کارشناسی ناپیوسته : کلاس مباحث جاری  آقای دکتر ناصر پرتوی در تاریخ 1392/12/08  تشکیل نمی گردد .

اطلاعیه مهم

1392/12/06   کلیه رشته ها : تمامی دانشجویان  روز چهارشنبه مورخ 1392/12/07  به سامانه آموزشی مراجعه نموده و تاییدیه انتخاب واحد را پرینت نمایند تا از کلاس ها و شماره کلاس مطلع شوند . قابل ذکر است بعضی از کلاسها به حد نصاب نرسیده است و دروس دیگر ارائه گردیده است که در حذف و اضافه  باید انتخاب گردد .

فرم درخواست تجدید نظر نمره

1392/11/16   کلیه رشته ها : دانشجویانی که به نمرات خود اعتراض دارند برای تکمیل فرم درخواست تجدید نمره  اینجا کلیک نمایند

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

1392/11/12  کلیه رشته ها : پرونده دانشجويان ذيل به علت تخلف در 4 امتحان اول، به کميته انضباطي ارجاع شد. دانشجويان ذيل در روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن در ساعت هاي ذکر شده به دفتر دانشگاه مراجعه نمايند.

 

بين ساعت 17-16

 

بين ساعت 19-17/30

شماره دانشجويي

 

شماره دانشجويي

912111041

 

911111053

911123042

 

911111025

921121045

 

9111220647

911123047

 

911121055

9011019

 

901121082

911121036

 

921121140

912111043

 

892111

921111111

 

921123022

912121004

 

911121007

911122007

 

921123011

911123032

 

911122027

921111131

 

921121093

921121119

 

911123025

921121039

 

911121056

921122003

 

921122037

921121082

 

921121108

912121001

 

911121054

902121004

 

911121057

921121073

 

921121004

 

 

911121021

 

 

911122012

 

 

911111028

 

 

921211055

 

 

921123039

 

 

92111111002

امتحان آخر

 

امتحان آخر

911122005

 

911122044

 

 

912122007

 

 

911122004

 

 

911122033

 

 

911122038