اطلاعیه کلیه رشته ها موسسه آموزش عالی پرندک

ساعت امتحانات

 93/03/07 : تمامي امتحانات در ساعت 14 تشکيل مي گردد و کساني که دو امتحان در يک روز دارند ساعت 13 مراجعه نمايند.

تداخل امتحان

دانشجوياني که سه امتحان در يه روز در تاييديه واحد آنها ثبت شده است ، حتما به آموزش مراجعه نمايند.

اطلاعيه مهم امور مالي

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلیه دانشجویانی که بدهکار میباشند می بایست هر چه سریع تر تا 93/02/19 نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.در غیر این صورت واحدهای انتخاب شده نیمسال دوم 92 تایید نمیگردد،و هرگونه مسئولیت به عهده دانشجوخواهد بود.

توجه

دانشجوياني که شماره دانشجويي آنها درليست ذيل اعلام شده است روز پنج شنبه 93/02/18 حتما به اداره آموزش (  خانم احدي ) مراجعه نمايند.

911311026

921122008

911122028

912121003

921311009

921111115

921311031

911311012

 

شماره تلفن جديد دانشگاه

تمامي دانشجويان مي توانند براي تماس با دانشگاه با شماره 02144815480 روز هاي شنبه و چهارشنبه  از ساعت 16-10 تماس حاصل نمايند.

دريافت تاييد انتخاب واحد از سامانه آموزشي

تمام دانشجويان روز چهارشنبه 1393/01/20 ،  از سامانه آموزشي  تاييد انتخاب واحد  خود را مشاهده نمايند، تا از تغييرات احتمالي برنامه ها مطلع گردند.

تاريخ شروع کلاس ها در سال 93

تمامي کلاس ها از روز پنج شنبه 93/01/21 تشکيل مي گردد.

اطلاعیه مهم

1392/12/14   :  تمامي دانشجويان که براي نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 فقط يه درس به عنوان معرفي به استاد اخذ نموده اند روز شنبه 92/12/17  از ساعت 14-11 به شماره تلفن دانشگاه تماس حاصل نمايند و مشخصات خود را به خانم احدي اعلام نمايند

اطلاعیه مهم

1392/12/14   :  کلاس مباحث جاری  در حسابداری دکتر پرتوی در 139212/15 برگزار می شود .

1392/12/14  : کلاس های درس پروژه   و سمینار برای  کارشناسی ناپیوسته حسابداری ، مدیریت صنعتی  و بازرگانی  و درس اسناد معاملات تجاری و عملیات بانکی رشته مدیریت بیمه دکتر پرتوی  در 1392/12/15 تشکیل نمی گردد .

اطلاعیه مهم

1392/12/14  کلیه رشته ها  : تاریخ حذف و اضافه