وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه کلیه رشته ها موسسه آموزش عالی پرندک

تمامي دانشجوياني که در سيستم مالي بدهي دارند تا تاريخ  96/03/18مهلت دارند، تسويه نمايند  و براي دريافت کارت ورود به جلسه امتحان  اقدام نمايند .

تصویر
نمایش
Off

ساعت امتحان

امتحانات ترم تابستان  ، ساعت 16 در دانشکده صنعت هواپيمايي تشکيل مي گردد.

تمام دانشجوياني که امتحان دارند ، پرينت انتخاب واحد يا کارت ورود به جلسه را سر جلسه امتحان همراه داشته باشند؛

اطلاعيه

93/03/13 : حذف اضطراري  از تاريخ  93/03/17 مي باشد ، که با ورود به سيستم آموزشي آن درس مورد نظر را حذف نماييد. دقت نماييد که تعداد واحد هاي دانشجو نبايد کمتر از 14 واحد شود.

شماره دانشجويي ورودي تکميل ظرفيت 92 مقطع کارشناسي پيوسته

به پيوست زير ليست اسامي دانشجويان کارشناسي پيوسته تکميل ظرفيت 92 به همراه شماره دانشجويي مي باشد ، که اين دانشجويان با شماره دانشجويي و رمز ( کدملي ) ميتوانند وارد سامانه آموزشي خودشان شوند.

/sites/default/files/lyst_smy_0.pdf

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.