وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

سایت برای انتخاب واحد کلیه دانشجویان ارشد،

روز چهارشنبه 17 و پنجشنبه 18 بهمن باز است.

دانشجویان می توانند از ساعت 10 الی 24

انتخاب واحد خود را ثبت نمایند.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.