وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی در رشته مدیریت مالی در بهمن 97

دانشجویانی که درخواست تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مدیریت مالی در بهمن 97 دارد ، تا تاریخ 97/11/10 به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.