وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

قابل توجه دانشجویانی کارشناسی که فقط برایشان دو درس باقی مانده است

دانشجویانی ترم اخری که فقط برایشان دو درس باقی مانده است ،فرم ذیل را تکمیل نمایند

اینجا کلیک نمایید.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.