وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

آخرین مهلت  انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

 

مقطــع

روز

       تاريخ

         رشتـــه

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

دو شنبه

97/11/08

کلیه رشته هاي حسابداري ( کارشناسي )

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

سه شنبه

97/11/09

کلیه رشته هاي مديريت ( کارشناسي )

           

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

کارشناسي ارشد

یک شنبه

97/11/14

        کلیه رشته هاي حسابداري   ( کارشناسي ارشد )

کارشناسي ارشد

دو شـنبه

97/11/15

         رشته  مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک ( کارشناسي ارشد )

کارشناسی ارشد

سه شنبه

97/11/16

        کلیه رشته هاي مديريت ( کارشناسي ارشد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت انتخاب واحد    از 10 صبح  تا 24 همان روز مي باشد .

در صورت به حد نصاب نرسيدن ، کلاس  تشکيل نخواهد شد .

شروع کلاس ها از 97/11/27می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.