وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

دعوت مجلس (فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی)از دکتر ناصر پرتوی در محل مجلس شورای اسلامی

دعوت مجلس (فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی)

از دکتر ناصر پرتوی در محل مجلس شورای اسلامی

دکتر ناصر پرتوی به دعوت رسمی فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی، در نشست "شفافیت و مبارزه با فساد" در روز دوشنبه 3 دی ماه 1397 در محل مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و نقطه نظرات خود را در ارتباط با بسط و گسترش شفافیت و انضباط مالی در نظام اقتصادی و مالی و استفاده بهینه از ظرفیت های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، بیان نمودند.

در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس برگزار شد، دکتر پرتوی تأکید نمود تا وقتی مجلس، دولت و قوه قضائیه به این باور نرسند که باید از توانایی های حسابداران و حسابرسان استفاده کنند، مشکل فراگیر فساد قابل حل نخواهد بود.

متن کامل سخنرانی دکتر پرتوی در خبر آتی منعکس می گردد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.