وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

انتخاب جناب آقای دکتر نوبیل به عنوان پژوهشگر برتر

انتخاب جناب آقای دکتر نوبیل به عنوان پژوهشگر برتر

جناب آقای دکتر امیرحسین نوبیل، در هفته پژوهش و فناوری استان قزوین، آذر ماه 1397، به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدند.

مؤسسه آموزش عالی پرندک این دستاورد را به جناب آقای دکتر نوبیل تبریک می گوید و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون دارد.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.