وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تسویه حساب مالی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلیه دانشجویانی که بدهکار میباشند می بایست هر چه سریع تر تا مورخ 97/10/06نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.