وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

(ورودي هاي قدیم ) آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 (ورودي هاي قدیم )

ورودی های قدیم

آخرین مهلت  انتخاب واحد نیمسال اول 98-97  

 

ساعت انتخاب واحد    از 10 صبح  تا 24 همان روز مي باشد .

در صورت به حد نصاب نرسيدن ، کلاس  تشکيل نخواهد شد .

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

دو شنبه

02/97/07

رشته هاي حسابداري ، حسابرسي و حسابداري دولتي و حسابداري مالياتي ( کارشناسي )

 

کارشناسي پيوسته و ناپيوسته

سه  شنبه

03/97/07

کلیه رشته هاي مديريت ( کارشناسي )

مقطــع

روز

تاريخ

رشتـــه

کارشناسي ارشد

شنبه

97/07/07

رشته هاي حسابداري و  حسابرسي   ( کارشناسي ارشد )

کارشناسي ارشد

یک شنبه

97/07/08

رشته های حسابداري مدیریت  + مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسک  ( کارشناسي ارشد )

کارشناسی ارشد

دوشنبه

97/07/09

کلیه رشته هاي مديريت ( کارشناسي ارشد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.