وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

پخش زنده تلویزیونی، دکتر پرتوی، سه شنبه 30 مرداد 97

پخش زنده تلویزیونی، دکتر پرتوی، سه شنبه 30 مرداد 97

در برنامه زنده تلویزیونی چوب خط شبکه افق، ساعت 22 در ارتباط با

مشکلات اقتصاد کشور و راهکارهای برون رفت از بحران

در شبکه افق، برنامه چوب خط، سه شنبه 30 مرداد، ساعت 22

- دکتر پرتوی از اوایل برنامه حضور خواهند داشت.

 

دکتر ناصرپرتوی

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.