وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعيه مهم کارشناسي جهت ترم تابستان

دانشجويان کارشناسي پيوسته و ناپيوسته دقت نمايند .

دروس ترم تابستان   به شرح ذيل مي باشد در صورتي که انتخاب واحد ننموده ايد ، سريعا روز دوشنبه 15 مرداد به آموزش مراجعه نماييد

ماليه عمومي

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

اخلاق اسلامي

انديشه اسلامي 2

تاريخ تحليلي صدر اسلام

بازاريابي بين الملل

زبان تخصصي 3و4

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.