وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعيه دانشجوياني که درس معرفي به استاد دارند

دانشجوياني که تمامي دروس خود را گذرانده اند و فقط دو درس برايشان باقي مانده است تا فارغ  التحصيل شوند ، براي دريافت جزوه ايميل بزنيد .

 ( دقت  نماييد در سابجکت ايميل اسم و فاميل دانشجو و نام درس نوشته شود) دقت نماييد دروسي که استاد تعيين شده حضور در کلاس الزاميست

 

parandak.uni@gmail.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.