وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعیه مهم

1392/10/9     آن دسته از دانشجوياني که يکي از دروس خود رو ميخواهند در تاريخ حذف اضطراري حذف نمايند از تاريخ  1392/10/14  لغایت  1392/10/20  به سامانه آموزشي خود مراجعه و درس مورد نظر را حذف نمايند

1392/10/9    قابل توجه  دانشجويان کلاس هاي روز جمعه 92/10/13  تشکيل نمي شود

1392/10/9    تمام دانشجويان اقدام به پرينت واحد هاي خود از طريق سامانه آموزشي نمايند تا از تاريخ امتحان مطلع گردند

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.