وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1397

مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 تا روز سه شنبه 1397/03/22 تمدید شد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.