وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلاس های جبرانی دکتر خلیفه سلطانی

 

 

 

 

کلاس جبرانی درس اقتصاد سنجی، رشته حسابداری مدیریت، ورودی بهمن 95، دوشنبه 21 خرداد، ساعت 13 الی 14:30

 

کلاس جبرانی درس اقتصاد سنجی مالی، رشته مهندسی مالی، ورودی مهر 96، دوشنبه 21 خرداد، ساعت 14:30 الی 16

 

کلاس جبرانی درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته، رشته استراتژیک، ورودی بهمن 96، چهارشنبه 23 خرداد، ساعت 13:30 الی 15

 

کلاس جبرانی درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته، رشته بین الملل، ورودی بهمن 96، چهارشنبه 23 خرداد، ساعت 15 الی 16:30

 

کلاس جبرانی درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته، رشته بازاریابی، ورودی بهمن 96، چهارشنبه 23 خرداد، ساعت 16:30 الی 18

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.