وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

مراسم اهداي جوايز به تيم هاي ورزشي برتر ارديبهشت 97

 

 

 

 

 

مراسم اهداي جوايز به تيم هاي ورزشي برتر ارديبهشت 97

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.