وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

مهم مهم

قابل توجه دانشجویان ارشد:

دانشجویان توجه داشته باشند، تا قبل از پایان ترم دوم تحصیلی، از دریافت مدارک زیر توسط مؤسسه آموزش عالی پرندک، اطمینان حاصل کنند:

1. تأییدیه تحصیلی دوره کاردانی

2. ریز نمرات تأیید شده دانشگاه دوره کاردانی

3. تأییدیه تحصیلی دوره کارشناسی

4. ریز نمرات تأیید شده دوره کارشناسی

5. اصل مدرک تحصیلی (موقت یا دانشنامه) دوره کارشناسی

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.