ایران داک

 

 

 

 

 

کلیه دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب شده است،

به سایت ایران داک مراجعه کنند و پروپوزال خود را ثبت کرده

و کد رهگیری دریافت نمایند.

کد رهگیری های خود را به

ask.master.parandak@gmail.com

ارسال نمایید.