وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

ایران داک

 

 

 

 

 

کلیه دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب شده است،

به سایت ایران داک مراجعه کنند و پروپوزال خود را ثبت کرده

و کد رهگیری دریافت نمایند.

کد رهگیری های خود را به

ask.master.parandak@gmail.com

ارسال نمایید.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.