راه اندازی تنها کانال رسمی تلگرام مؤسسه آموزش عالی پرندک

 

 

 

 

 

 

 

کانال تلگرام رسمی مؤسسه آموزش عالی پرندک راه اندازی شد.

جهت عضویت در کانال اینجا کلیک کنید.