وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

کلاس دکتر پرتوی ارشد آقایان

 

 

 

 

 

 

 

کلاس آقای دکتر پرتوی شنبه 12 اسفند قطعاً تشکیل می شود.

کارشناسی ارشد - آقایان - شنبه ساعت 17

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.