راه های ارتباطی

 

 

 

 

 

 

راه های ارتباطی با تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی پرندک

1. حضور در دانشگاه، روزهای تشکیل کلاس

2. تماس با 44860534 روزهای شنبه ساعت 10 الی 17

3. ارسال سؤال به ایمیل ask.master.parandak@gmail.com