وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

انتخاب واحد با تأخیر

 

 

 

 

 

دانشجویانی که در روزهای مقرر موفق به انتخاب واحد نگردیدند، طبق جدول زیر می توانند انتخاب واحد اینترنتی انجام دهند.

عدم انتخاب واحد در روزهای مقرر، به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

 

انتخاب واحد کلیة دانشجویان کارشناسی با تأخیر دوشنبه 23 بهمن از ساعت 10 الی 17

 

انتخاب واحد کلیة دانشجویان کارشناسی ارشد با تأخیر چهارشنبه 25 بهمن از ساعت 10 الی 17

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.