وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اطلاعيه مالي جهت دريافت کارت ورود به جلسه آزمون

دانشجوياني که تا الان تسويه مالي ننموده اند و کارت ورود به جلسه آزمون را دريافت ننموده اند ، دقت نمايند تا قبل از امتحان تسويه مالي را انجام دهند و کارت آزمون را دريافت نمايند  .

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.