وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

مراحل پایان نامه

 

 

 

مراحل کار پایان نامه:

 

مرحله اول - تعیین استاد راهنما:

دانشجویان در ترم دوم موظف هستند استاد راهنمای پایان نامه خود را از میان استادان داخل دانشگاه (و یا استادان با داشتن مدرک دکتری) از خارج دانشگاه انتخاب نمایند و به مؤسسه آموزش عالی پرندک اعلام نمایند.

مرحله دوم - انتخاب موضوع:

دانشجویان پس از مشورت با استاد راهنما، موضوع خود را تعیین می نمایند.

مرحله سوم - انتخاب استاد مشاور:

استاد مشاور، توسط استاد راهنما و دانشجو به دانشگاه پیشنهاد می شود.

مرحله چهارم - تهيه پروپوزال و تایید استاد راهنما و مشاور:

پس از تعيين استاد راهنما و مشاور (طبق مرحله دوم و سوم) دانشجو با مراجعه به استاد راهنما و مشاور، پروپوزال خود را تهيه مي نمايد. (فرمت پروپوزال در بخش تحصيلات تکميلي، قسمت فرم ها موجود مي باشد). پس از انجام آخرین اصلاحات استادان راهنما و مشاور، یک نسخه پروپوزال امضا شده توسط اساتيد راهنما و مشاور، به همراه نامه تأییدیه استاد راهنما و مشاور به علاوه یک نسخه CD پروپوزال، به واحد آموزش تحويل مي گردد. (نامه تأییدیه استاد راهنما و مشاور، در بخش تحصیلات تکمیلی، بخش فرم ها موجود می باشد).

مرحله پنجم- تصويب پروپوزال توسط دانشگاه:

پس از تحويل پروپوزال توسط دانشجو که به تأیید استاد راهنما و مشاور رسیده است، به دانشگاه (طبق مرحله چهارم) دانشگاه پروپوزال دانشجو را به اشخاص حاضر در شورای آموزشی تحویل داده و اعضا این شورا حداکثر دو ماه فرصت دارند در مورد پروپوزال دانشجو اعلام نظر نمایند. پس از دریافت نظرات اعضای شورا، دانشگاه طي جلسه، پروپوزال هاي رسيده را تصويب یا رد مي کند.

تصویب یا عدم تصویب پروپوزال دانشجویان، در سایت دانشگاه اطلاع رسانی می شود.

مرحله ششم- گرفتن مجوز دفاع (حداقل 6 ماه پس از تصویب پروپوزال):

پس از تصویب پروپوزال (طبق مرحله پنجم)، دانشجو بايد با کمک گرفتن از استادان راهنما و مشاور خود، پايان نامه خود را مطابق با استانداردهاي علمي و نگارشي تهيه نمايد. (راهنماي تدوين پايان نامه در بخش تحصيلات تکميلي، بخش فرم ها موجود است)

پس از اتمام پايان نامه، دانشجو يک نسخه کامل پايان نامه خود را به همراه فرم مجوز دفاع که توسط هر دو استاد راهنما و مشاور امضا شده است، به آموزش دانشگاه تحويل مي دهد. دانشجو در این مرحله باید از تکمیل بودن واحد های گذرانده خود طبق چارت آموزشی، تسویه حساب مالی و دریافت تأییدیه تحصیلی خود توسط دانشگاه، اطمینان حاصل نماید. پس از تحویل پایان نامه و فرم مجوز دفاع به دانشگاه، مسئول تحصيلات تکميلي دانشگاه حداقل یک ماه بعد، پس از بررسي هاي لازم، زمان دفاع را به دانشجو اعلام نمايد. (فرم مجوز دفاع، در بخش تحصيلات تکميلي، بخش فرم ها موجود مي باشد)

مرحله هفتم – تعیین استاد داور:

پس از تاييد مسئول تحصيلات تکميلي دانشگاه، مبني بر آماده بودن دانشجو جهت دفاع از پايان نامه و فراغت از تحصيل، استاد داور توسط قائم یا معاون آموزشی یا مديرگروه تعيين شده و مسئول تحصيلات تکميلي، نام استاد داور را به دانشجو اعلام می نماید.

زمان مورد نیاز داور جهت مطالعه پایان نامه، حداقل یک ماه باید در نظر گرفته شود.

مرحله هشتم- هماهنگي با آموزش براي دريافت تاريخ دفاع:

پس از اینکه داور پایان نامه، تأیید خود را جهت دفاع دانشجو به دانشگاه اعلام نمود، مسئول تحصیلات تکمیلی دانشگاه، چند روز و ساعت را جهت برگزاری جلسه دفاع به دانشجو اعلام نموده و دانشجو پس از هماهنگي با استاد راهنما، مشاور و داور، زمان نهايي خود را به تحصيلات تکميلي اعلام نموده و هماهنگي هاي نهايي انجام مي گردد.

مهم- تحويل تأييديه تحصيلي:

پس از اينکه دانشجو پايان نامه و مجوز دفاع خود را به مسئول تحصيلات تکميلي دانشگاه ارائه نمود (طبقه مرحله پنجم)، دانشجو باید تأییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی خود را تحویل دهد و آموزش پس از بررسی تمام موارد و انجام مراحل فوق، تاریخ دفاع را به دانشجو اعلام می کند.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.