اطلاعیه امتحان درس دکتر پرتوی

 

 

 

 

دانشجویان مقطع کارشناسی که با آقای دکتر پرتوی کلاس دارند،

رشته های مدیـریت 1 فصل کتاب دکـتر پرتوی

و رشته های حسابداری 2 فصل کتاب دکتر پرتوی را مطالعه نمایند.

امتحان کتبی روز سه شنبه 28 شهریور ماه ساعت 17 برگزار خواهد شد.

زمان دفاع متعاقبا اعلام خواهد شد.