وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تاريخ امتحان معرفي به استاد

دانشجويان که دروس معرفي به استاد دارند ،تا فارغ التحصيل شوند،  دقت نمايند تاريخ امتحانات دروس  به شرح ذيل است ، عدم حضور دانشجو در سر جلسه امتحان غيبت لحاظ خواهد شد.

اينجا کليک کنيد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.