وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

فرم کمیسیون موارد خاص

 

 

 

 

 

 

 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94

که تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل نخواهند شد،

لازم است فرم کمیسیون موارد خاص را تکمیل نموده،

با امضای استاد راهنما و استاد مشاور،

تا 20 شهریور ماه به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.