وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

اسامي نفرات اول ورود بدون آزمون( استعداد درخشان )

اسامي نفرات اول ورود  بدون آزمون( استعداد درخشان ) 
 در مقطع کارشناسي ارشد 96 در موسسه اموزش عالي پرندک مي باشند.
 
 
 
 
            رشته حسابداري : 
1. دلارام خورشيدي
2. فرنوش توکلي
رشته حسابرسي :
1. زينب اشرفيان
2. زينب احمدي
3. شهلا صمد زاده
4. فائزه برنده
رشته مديريت صنعتي :
1.  رضوانه شجاع
2. زهرا مينائي باران
3.  زهرا کريمي عليويچه
 رشته مديريت مالي :
1.   فاطمه قنادي
2.  فاطمه ميرزاخاني
 دانشجويان اعلام شده براي درخواست پذيرش و انتخاب رشته روز دو شنبه ساعت 10-16، مورخ 96/03/29 به  اداره اموزش مراجعه نمايند.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.