وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

تسويه مالي

تمامي دانشجوياني که در سيستم مالي بدهي دارند تا تاريخ  96/03/25دارند، تسويه نمايند  و براي دريافت کارت ورود به جلسه امتحان  اقدام نمايند .

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.