وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی پرندک (غیر انتفاعی)

برگزاری اردو شهرک سينمايی غزالی برای دانشجويان دختر وروديی 92 و 93 مقطع کارشناسی پيوسته

برگزاري اردو  شهرک سينمايي غزالي براي دانشجويان دختر ورودي 92 و 93 مقطع کارشناسي  پيوسته 

توجه : اولويت با دانشجوياني که زودتر ثبت نام مي کنند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سایت دانشگاه پرندک می باشد.